Tolna Megyei Értéktár

Post Thumb

Református imaház

Bátaszék reformátusai a városukkal szinte összenőtt, szomszédos Alsónyék község reformátusaival együtt alkotnak társegyházközséget. A város gyülekezete számára az imaház biztosítja az istentiszteletek helyét.

Post Thumb

Városháza

A ma Városházaként funkcionáló úgy nevezett Új kastély ugyanúgy a Teréziánumnak köszönhető, mint a település több műemlék épülete. Eredetileg az uradalom központi igazgatását végezték innen. A város főteréről nyíló Szabadság utca elején található.

Post Thumb

Városi Könyvtár épülete

A bécsi Collegium Theresianum működésében hosszú időn keresztül volt szerepe a bátaszéki földbirtok uradalmi jövedelmének. Amikor ugyanis a helyi apáti rangot is betöltő Kollonich Zsigmond bécsi érsek meghalt, a császárnő a birtokot erre a célra az Alapítványnak ajándékozta. A jelentős feladat ellátásához a Tereziánum uradalmának megfelelő épületekre is szüksége volt, ezért őrizheti a nevet a mai napig a város több műemléke.

Post Thumb

Uradalmi épület

Szintén a Mária Terézia Akadémiai Alapítvány építtette. Uradalmi épülettársaihoz képest későbbi időszakban, 1900 táján, a Plébániatemplommal közel egy időben készült el az akkoriban jellemző historizáló stílusban. A II. világháborút követően felújították, és akkor át is alakították.

Post Thumb

Számvevőség

A Tereziánum építtette klasszicista stílusban az 1820-as években. A városra maradt uradalmi műemlékek egyik jellegzetes darabja. Az 1980-as években homlokzati felújítást kapott. Egykor az uradalom számvevőségeként szolgált.