Tolna Megyei Értéktár

Post Thumb

Bukovinai székelyek élő népművészete

A 18. század utolsó évtizedeiben Székelyföldet elhagyva a soknemzetiségű Bukovinában alapítottak magyar falvakat a bukovinai székelyek, ahol létszámukat megsokszorozták. Andrásfalva, Hadikfalva, Fogadjisten, Istensegíts és Józseffalva népe, több mint háromezer család 1941-ben települt haza Magyarországra. 1945-től jelentős számban Bonyhádon és környékén is élnek.

Post Thumb

Lőrincz Aladárné Molnár Vilma szövő, sz. 1929

Bukovinai székelyként 1929. december 12-én született Istensegítsen. Tanítómesterei édesanyja, később anyósa lettek. Az országos figyelem számára tehetségével az 1960-as évektől tűnt fel, és 1969-ben már Népi Iparművészként tisztelhették, 1970-ben pedig a Népművészet Mestere címet is elnyerte.