Tolna Megyei Értéktár

Post Thumb

Balásy Gyula faragó, 1912-1978

Erdélyben született 1912-ben. Szülei tanítók voltak. Hadiárvaként katonai akadémiát végzett. Családjával együtt az 1950-es években Hortobágyra deportálták. Itt kellett élniük és dolgozniuk a Borsóstanyai munkatáborban. Szabadulása után telepedett Dombóvárra.

Post Thumb

Ujváry Lajos (1925-2006) festőművész munkássága

Ujváry Lajost munkássága egyértelműen a „nagy festők” közé emeli. Alkotásainak témaválasztása, ábrázolásmódja nagybani szociális érzékenységet tükröz. Munkáiról sugárzik a szépség, az egyszerűség keresése és szeretete. Festményeiben – függetlenül a használt színtónusoktól, illetve a megjelenített témától/tárgytól – mindig egyfajta mélység, bizonyos fokú fájdalom, illetve hiányérzet fedezhető fel, amely az alkotásokat többrétűvé, szinte kissé allegorikussá teszi.

Post Thumb

Varga Géza Ferenc (1950 – 2002) munkássága

Varga Géza Ferenc sajátos művészi utat járt be. Madárszárnyakra, csontokra, halgerincekre emlékeztető plasztikákat, ágas-bogas fákat idéző szobrokat készített. Kifejezésmódjára – melyre hatott az afrikai művészet, az aprólékos-gondos megmunkálás – az organikus szemlélet a jellemző. Plasztikái a múlt század 80-as 90-es évei magyarországi természetművészetének meghatározó munkái. Ars poeticája szerint a szobrászat nem cél, csupán eszköz – maga az alkotás folyamata – a világmindenség megértéséhez.

Post Thumb

Dombóvári olimpikonok sportteljesítménye

Buzánszky Jenő, a legendás aranycsapat tagja és Rózsa Norbert többszörös világbajnok úszó munkássága, eredményei példaértékű a jelenlegi és az elkövetkező sportoló generációk számára, Kimagasló teljesítményükre, nemzetközi sikereikre méltán büszke hazájuk és szülővárosuk Dombóvár is.