Tolna Megyei Értéktár

Post Thumb

Mözsi-Szabó István festőművész munkássága

Mözsi-Szabó István természetelvű festőművész, az alföldi iskola képviselője. A bajai tanítóképző után művészeti tanulmányait Rudnay Gyula bajai képzőművészeti Szabadakadémiáján kezdte, majd 1948-tól a budapesti Képzőművészeti Főiskolán folytatta, ahol Szőnyi, Barcsay, Domanovszky voltak a tanárai. 1951-től Tolna megyében dolgozott rajztanárként. Közben Bogyiszlón képzőművészeti szakkört, színjátszó kört vezetett, néptáncegyüttest szervezett.

Post Thumb

Martinek József festőművész munkássága

Martinek József 1904-ben született Pécsett. A család 4 gyermeke közül ő a Püspöki Tanítóképző Intézetben szerzett tanítói oklevelet 1922-ben és 2 Vajtán töltött év után érkezett Tolnára. Közel akart maradni Pécshez, a szülőkhöz, és a festői hajlamát, a természetben festés lehetőségeinek szépségét találta meg itt. A polgári iskola akkori rajztanárában, Pallai Józsefben pedig festőtársra és barátra talált.

Post Thumb

Végh András festőművész munkássága

Végh András tolnai művész festészete a kortárs magyar képzőművészet egyedi, érdekes színfoltja, számos művészeti díj, bel- és külföldi ösztöndíj után már 1994-ben Munkácsy Mihály díjjal, majd 2000-ben Mednyányszky-díjjal, 2015-ben, a Festészet Napja alkalmából Életmű-dijjal ismerték el munkásságát. Szülővárosa 2016-ban Tolna Városért kitüntető díjat adományozott neki.

Post Thumb

Molnár M. György festőművész munkássága

Életpályája egybefonódott Tolna városával. Faddon és Tolnán tanított, később megyei képzőművészeti előadóként, felügyelőként dolgozott. A 60-as, 70-es években szervezője volt a Paksi és a Dunaföldvári Művésztelepnek. Képei főleg dunántúli tájakat, falu- és városrészleteket idéznek fel lendületes festésmóddal, a gouache anyaghatásainak érzékeny és változatos alkalmazásával. Kiegyensúlyozott kompozíció, érzékeny és változatos színvilág, a látvány erejét őrző-közvetítő megjelenítés jellemzi.