Tolna Megyei Értéktár

Post Thumb

Lázár Ervin írói munkássága

Lázár Ervin személyében egy olyan embert ismerhetünk meg, akinek a nyelvezete utánozhatatlan, vicces, egyben zseniális is. Megtanítja a gyermekeket az élet apró dolgaira. Mesevilágában a leggonoszabb karakterek is szerethetővé válnak. Meséiben, ha valami rossz dolog történik, ő ott is tanulságra vezeti rá a gyermekeket. Karakterei rendkívül színesek, sok minden tanulható tőlük. Történetei közel állnak a gyermekek fantáziavilágához, meséi megérintik a szíveket.

Post Thumb

GRÓF SZÉCHÉNYI SÁNDOR MUNKÁSSÁGA

Széchényi Sándor több mint 21 évig töltötte be Tolna vármegye főispáni tisztét. Tevékenységét elismerve Ferenc József 1906-ban a főrendi ház alelnökévé nevezte ki. Széchényi Sándor rangját, jelentős vagyonát és tudását kihasználva országos hírnévre tett szert. Munkássága megyei szinten is példaértékű.

Post Thumb

Váraljai népi hagyományok

Református alapú műveltsége távolabbról is számos hasonlósággal kapcsolja Váralját a sárközi népművészethez. Külső-sárközi jellegzetességei megfigyelhetők a viseletben is, így például a menyasszonyi és gyászviseletben. Kézművességének kiemelkedő darabjai köszönhetők a falu tojásíróinak. Hagyományait népszerűsíti a falu Kuglóf Fesztiválján.

Post Thumb

Bali Istvánné Pusztai Éva szövő, 1918-2008

1918-ban sárközi parasztcsaládból született Decsen, és ott élt 2007-ben bekövetkezett haláláig. A kenderfeldolgozást, fonást és a sárközi szövés csínját-bínját kislány korában sajátította el édesanyjától. Már gyermekfejjel ágy- és asztalneműt, egyszerűbb törölközőket szőtt, később azután megismerkedett az igényesebb, nehezebb eljárással is.